Scouterna

Rättviks scoutkår ger barn och unga möjlighet att utvecklas som individer utifrån sin förmåga, till goda samhällsmedborgare i en trygg miljö där alla får vara sig själv.
UNGA SOM GÖR VÄLRDEN BÄTTRE