Kårrop & Dalarop

Kårrop

Rättviks kårens stronga skara

främst bland masarna vill vara!

Vi är gänget med humör,

som sig bör!

R-Ä-T-T-V-I-K!

RÄTTVIK!!!

 

Dalarop

Da da da

la la la

dalarna dalarna dalarna

ma ma ma

sa sa sa

masarna masarna kullorna

land som är gott, folk som är bra

dalarnas scouter

HURRA!!!