Kårrop & Dalarop

Kårrop

Rättviks kårens stronga skara

främst bland masarna vill vara!

Vi är gänget med humör,

som sig bör!

R-Ä-T-T-V-I-K!

RÄTTVIK!!!

 

Dalarop

Da Da Da La La La

Dalarna Dalarna Dalarna

Ma Ma Ma Sa Sa Sa

Masarna Masarna Kullorna

Land som är gott, folk som är bra

Dalarnas scouter HURRA!!!