Chiffer

Här ka ni prova på att skriva de vanligaste chiffer som vi använder inom scouterna.

Det är ”brädgårdschiffer”, ”SCOUT”, förskjutningschiffer och morse. (Kopierad länk till Björknäs scoutkår)

Chiffer

/Ledarna