Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 300 kronor per termin. Inbetalningskort på medlemsavgiften till Rättviks Scoutkår skickas centralt från Scouterna i Stockholm, när vi har fått in alla uppgifter på ert scoutbarn och det blivit registrerat.

För ledare står kåren för avgiften, inbetalningskort lämnas till kassör.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.