Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 40 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 2 avdelningar fördelade på 1 spårar-, 1 upptäckaravdelningar. Tyvärr har vi inga rena äventyrar-, utmanar- och roveravdelningar.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår scoutlokal eller vid lägergården Kungshol.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kårstyrelsen består av: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, materialförvaltare, stugfogde och övriga ledamöter. En stugfogde sköter om Kungshol. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring lägergården.

 

Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande.