Renovering Kungshol

Vi är i stort behov av att renovera toaletter och duschar. Denna renovering kostar en hel del pengar som vi som idiell förening har svårt att finansiera själva.

Är du som privatperson eller företag intresserad av att hjälpa oss ekonomiskt är vi väldigt tacksamma för alla bidrag vi kan få.

Sätt då in valfritt belopp på bank konto: 8187-7 415 455 00, eller på swich 123 439 14 05

Märk med ”Renovering Kungshol”

Tack!